ചിന്ത

o-MEDITATION-facebook

ഇന്ന് ലോകത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ലാത്തവരായി എന്റെ അറിവിൽ ഒരാൾ ഭഗ്നഹൃദയനും മറ്റൊരാൾ സന്യാസിയുമാണ്..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s